Социални дейности - Държавен изпит pro

03 юни 2018
·
166
·
45,608
·
4
·
62
·
20.00 лв.

25 разработени теми за държавен изпит по Социални дейности - гр.Габрово...
 

Социалната политика на Европейския съюз pro


Социалната политика на Европейския съюз има цели да смекчи различията в националните схеми и програми, да улесни свободното движение на работниците, да създаде предпоставки за повишаване на заетостта и подобряване на условията на труд...
 

Факторите на влияние върху осигурителните системи pro


Системата на социалното осигуряване е основен елемент в политиката на всяка цивилизована държава. Компонентите и възникват и търпят развитие на база на разнообразието на осигурителните рискове...
 

Модел за описание на случай в преддипломния стаж на студента pro


Разработката е оценена с 6 и представлява пример за попълнен МОДЕЛ за описание на случай в преддипломния стаж на студент...
 

Методи на социална работа – І част (социална работа с отделен случай) pro


Предварителна фаза на социалната работа с индивиди. Емоционални и рационални аспекти и нива на настройването на социалния работник към себе си и към клиента...
 

Дискриминация на хората с увреждания - измерение на личностна неравноценност pro


Различното третиране на лице или група лица на основата на определени признаци, отколкото се третират, били са третирани или биха били третирани друго лице или група лица при сравними сходни обстоятелства, без това да може да бъде оправдано от...
 

Теми по социална политика pro

01 ное 2015
·
20
·
6,056
·
1
·
38
·
15.00 лв.

Дефиниция на понятието социална политика – дефинирането е доста трудно. Тя отскоро се смята за наука. Занимава се с управлението на социалните дейности в обществото...
 

Развити теми по Социално осигуряване pro

03 окт 2015
·
174
·
51,872
·
1
·
152
·
50.00 лв.

Същност, цел и функции на социалното осигуряване. Същност на социалното осигуряване. Социалното осигуряване е механизъм, посредством който се набират средства, формира се специален осигурителен фонд и средствата се предоставят...
 

Управление на пазара на труда и преструктуриране на ресурсите и мрежи за социална защита. pro


Структура и тенденции на заетостта. Безработица. Бедност и социална изолация. Комуникация на социални услуги за рискови групи от населението. Програми за заетост...
 

Теми по "Социално осигуряване" за НБУ pro


Същност, цел и функции на социалното осигуряване; Социалноосигурителни рискове, осигурителни съвкупности, вноски и плащания; Схеми на финансова организация на осигурителните фондове; Кратък исторически преглед на социалното осигуряване в България...

Избрани критерии за търсене

Икономика
Социална политика
Авторски
Ограничаване на резултатите

По Предназначение