Анализ на анкета


Проблемът за детската агресия и произтичащите от нея противообществени прояви на малолетни и непълнолетни...
 

Стратегия за българското образование

08 апр 2009
·
30
·
5,024
·
392
·
501
·
93

Стратегия за развитие на средното образование в Република България...
 

Пожари. Причини за възникване

06 апр 2011
·
14
·
2,089
·
152
·
235
·
86

При възникване на пожари хората започват незабавно тяхното гасене, като същевременно информират най-близката противопожарна служба на телефон 112. при възникване на пожари в сгради като учебни заведения, болници, хотели , детски градини...
 

Същност, регулаторна рамка и финансиране на задължителното осигуряване при безработица и за професионална квалификация.


Същност, регулаторна рамка и финансиране на задължителното осигуряване при безработица и за професионална квалификация...
 

Децентрализацията на домовете за деца лишени от родителски грижи – предизвикателства и възможности


Реформата в грижите за деца в риск стартира през 2000 година. Целта на реформата може да се определи в постигане на промяна от един проблемно-типизиран подход на дефиниране на нуждите...
 

Демографска политика

11 юли 2008
·
10
·
1,579
·
320
·
132
·
46

Политиката за демографско развитие на населението в Република България е важна съставна част от цялостната политика за икономическо, културно и социално развитие на страната.
 

Анализ на кризата и мерките срещу нея в Испания

01 окт 2009
·
2
·
325
·
54
·
32
·
24

Кратък анализ на състоянието на испанската икономика и предложение за борба с кризата...
 

Деинституционализацията на децата в риск


Изключително важно място заемат децата в нашето общество.Те са бъдещето на нацията и за тях трябва да се прилагат навременни мерки за тяхната закрила...
 

Превенция за изоставянето и алтернативни грижи

11 фев 2008
·
15
·
2,606
·
306
·
156
·
22

Съгласно чл.19, т.7, б ”г” от Закона за закрила на детето, Държавната агенция за закрила на детето “създава и поддържа национална информационна система за юридически лица с нестопанска цел, работещи по програми за закрила на детето”...
 

Социални дейности

15 мар 2009
·
3
·
280
·
100
·
72
·
22

Обект на изследването : Мнението на специалистите по проблема за агресията в детска възраст, отразени в „ Проблемът „насилие” сред учениците в Пловдив”, „ Насилието – неизбежен спътник”, „ Неизбежна ли е детската агресия” ...

Качи анализ и спечели
 

Сподели своите Анализи по Социална политика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент