Социално осигуряване

22 мар 2008
·
51
·
4,942
·
1,342
·
146
·
2

Лекции по Социално осигуряване 1.Същност – процес, при който е на лице формиране на парични фондове и изразходване на тези фондове с цел покриване на тези рискове. Съществуват множество определения на различни автори, но във всички е налице ...
 

Корпоративна социална отговорност

25 юни 2011
·
26
·
6,866
·
404
·
553
·
145

Корпоративната социална отговорност е концепция, която отразява доброволното решение на компаниите да участват в подобряването на живота на хората и в опазването на околната среда...
 

Десоциализация и Ресоциализация. Социално педагогическа работа с деца и младежи с отклонения в поведението.

07 сеп 2008
·
8
·
1,626
·
479
·
375
·
112
·
1

Десоциализацията предизвиква отклонения в социалното развитие на личността от изискванията на морала и законите на обществото...
 

Същност и форми на социално подпомагане

15 дек 2011
·
10
·
4,227
·
186
·
278
·
81

В периода на преход към пазарна икономика все по-голямо значение придобива социалното подпомагане на лицата и семействата. Важна задача на социалната държава, за каквато е обявена и нашата, е да полага грижи за тези свои граждани, които не разполагат с...
 

Интеграция и социализация на деца с увреждания


Тенденция в последните години е повишаването на качеството на ранната диагностика и организираното рехабилитационно въздействие при деца в неравностойно положение. Това е важно за съхраняването и развитието на компенсаторните механизми...
 

Социална работа при лица с увреждания

13 апр 2009
·
3
·
509
·
372
·
361
·
61

Тема № 13: Социална работа при лица с увреждания – необходимост, форми, специфика и съвременни тенденции. Инвалид – нездрав човек или изгубил от части или изцяло своята работоспособност. Причините могат да са : Тежка болест; осакатяване от труд...
 

Методика използвана при работа с възрастни хора

20 апр 2008
·
8
·
1,430
·
549
·
422
·
59

Целта на настоящата методика е да запознае специалистите, работещи пряко с възрастните хора, със специфичните им потребности, както и да подпомогне работата с тях...
 

Държавно обществено осигуряване

17 яну 2009
·
18
·
3,435
·
313
·
57

В България държавното обществено осигуряване, дава право на получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст...
 

Социалната работа като професия

13 ное 2006
·
10
·
1,236
·
1,983
·
410
·
56

Могат да бъдат разграничени няколко направления в социалната работа: - социално-психологическо; - социално-медицинско; - социално-икономическо...
 

Социални услуги

16 мар 2009
·
8
·
954
·
289
·
314
·
52
·
1

Същност на социалните услуги Социалните услуги са дейност за подпомагане на лица и семейтва, които са затруднени или немогат да задоволяват своите основни потребности...

Избрани критерии за търсене

Икономика
Социална политика
Теми
Ограничаване на резултатите